Informacje

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Wrocławski serdecznie zaprasza na
XXV Sesję Naukową Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ oraz VIII International Session of Young Scientific Staff
„Przyszłość w żywności- żywność w przyszłości”.


1. Miejsce obrad:
Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolzaińska 2, 53-334 Wrocław

2.Cel Konferencji Naukowej:
XXV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ jest kontynuacją corocznych spotkań, których celem jest umożliwienie prezentacji dorobku naukowego doktorantów i młodych pracowników nauki oraz wymiana doświadczeń i poglądów w gronie młodej i doświadczonej kadry naukowej. Mamy nadzieję, że tegoroczna Sesja przyczyni się również do dalszej integracji środowiska związanego z szeroko rozumianą nauką o żywności. Prezentowane prace naukowe będą dotyczyły przetwarzania żywności, udoskonalania procesów technologicznych, dodatków do żywności, analizy żywności, kształtowania jakości nowych produktów spożywczych oraz idei „Zero Waste”. W ramach sesji będą prezentowane doniesienia ustne oraz postery. Wzorem lat poprzednich autorami doniesień winni być młodzi pracownicy nauki.

3. Tematy wiodące:
– Bezpieczeństwo żywności i zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym.
– Bioaktywne i prozdrowotne składniki żywności.
– Chemia i biotechnologia żywności.
– Innowacje w technologii żywności.
– Świadomy producent i konsument- idea „Zero Waste”.
– Żywienie człowieka i dietetyka.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: