Aktualności

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-ministerstwa2.jpg

Szanowni Państwo, Uczestnicy XXV SN SMKN PTTŻ.
W zakładce „Program naukowy” mogą Państwo znaleźć program konferencji, natomiast w zakładce „Wykłady plenarne” znajdują się sylwetki Prelegentów wykładów plenarnych XXV SN SMKN PTTŻ 2021.

Szanowni Państwo, Uczestnicy XXV SN SMKN PTTŻ.


Podjęliśmy ostateczną decyzję, że jubileuszowa Sesja Naukowa SMKN PTTŻ odbędzie się w formie zdalnej w dniach 20-21.05.2021r. Zgodnie z zadeklarowaną formą udziału, prosimy o przygotowanie referatów 15-to minutowych i/lub e-posterów, na których omówienie będą mieli Państwo 3 minuty. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, e-postery umieścimy także na stronie internetowej wydarzenia aby wszyscy uczestnicy mogli się z nimi lepiej zapoznać (coś na kształt e-sesji posterowej). Konferencja będzie odbywała się za pomocą platformy ZOOM. Osoby, które nie miały jeszcze do czynienia z tym narzędziem prosimy o zapoznanie się. W razie pytań służymy pomocą. Dokładny program Sesji Naukowej zostanie udostępniony na początku maja.


W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Anna Kancelista

Szanowni Państwo,
Informujemy, że monografia dostępna jest na poniższej stronie internetowej:
https://wydawnictwo.upwr.edu.pl/nowosci-wydawnicze/przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-w-%C5%BCywno%C5%9Bci-%C5%BCywno%C5%9B%C4%87-w-przysz%C5%82o%C5%9Bci-detail


Wydawnictwo finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy
nr DNK/SN/461936/2020 z dnia 09.06.2020 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Nazwa projektu „XXV SN SMKN Przyszłość w żywności – żywność w przyszłości”.

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach zapadła decyzja o przesunięciu jubileuszowej XXV Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ na przyszły rok.

Obawiamy się, że termin październikowy nadal może być zagrożony i bezpieczniej będzie, gdy to wydarzenie zorganizujemy w przyszłym roku.

Nowy termin konferencji to 20-21.05.2021r., miejsce konferencji nie ulega zmianie.

Żywię nadzieję, że niezależnie od zmiany terminu w maju przyszłego roku będziemy mogli się spotkać i wspólnie brać udział w tej jubileuszowej konferencji.

Jednocześnie postanowiliśmy, że w tym roku zostanie wydana monografia związana z tym wydarzeniem. Gorąco zachęcamy do składania tekstów rozdziałów monografii do końca sierpnia.

Na razie wstrzymaliśmy działania związane z rejestracją. Terminy dla nowych uczestników pragnących wziąć udział w tym jubileuszowym wydarzeniu zostaną ogłoszone pod koniec roku.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Anna Kancelista

Przypominamy ważne daty!
Przesyłanie streszczeń wykładów plenarnych i komunikatów naukowych, a także pełnych tekstów prac do druku w monografii: do 15 marca.

W tym dniu upływa także termin wniesienia opłaty konferencyjnej.

Przypominamy ważne daty!
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji: do 15 lutego.

W Nowym Roku życzymy Wam:
12 miesięcy zdrowia,
53 tygodni szczęścia,
8760 godzin wytrwałości,
525600 minut pogody ducha,
31536000 sekund miłości.

Przedstawiamy jeden z tematów, które zostaną podjęte na naszej jubileuszowej konferencji.

Temat: XXV Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ i VIII International Session of Young Scientific Staff 2020:
„Przyszłość w żywności- żywność w przyszłości”.

Miejscem, w którym spotkamy się na naszej wyjątkowej, jubileuszowej konferencji, jest Q Hotel Plus Wrocław.

XXV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności odbędzie się w dniach 21- 22 maja 2020 roku.

Wiemy już, gdzie spotkamy się w 2020 roku, podczas jubileuszowej, XXV Sesji Naukowej Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i VIII International Session of Young Scientific Staff! Gościć będzie nas jedno
z najpiękniejszych miast w Polsce- Wrocław!

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij