Aktualności

In English

Przypominamy ważne daty!
Przesyłanie streszczeń wykładów plenarnych i komunikatów naukowych, a także pełnych tekstów prac do druku w monografii: do 15 marca.

W tym dniu upływa także termin wniesienia opłaty konferencyjnej.

Przypominamy ważne daty!
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji: do 15 lutego.

W Nowym Roku życzymy Wam:
12 miesięcy zdrowia,
53 tygodni szczęścia,
8760 godzin wytrwałości,
525600 minut pogody ducha,
31536000 sekund miłości.

Przedstawiamy jeden z tematów, które zostaną podjęte na naszej jubileuszowej konferencji.

Temat: XXV Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ i VIII International Session of Young Scientific Staff 2020:
„Przyszłość w żywności- żywność w przyszłości”.

Miejscem, w którym spotkamy się na naszej wyjątkowej, jubileuszowej konferencji, jest Q Hotel Plus Wrocław.

XXV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności odbędzie się w dniach 21- 22 maja 2020 roku.

Wiemy już, gdzie spotkamy się w 2020 roku, podczas jubileuszowej, XXV Sesji Naukowej Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i VIII International Session of Young Scientific Staff! Gościć będzie nas jedno
z najpiękniejszych miast w Polsce- Wrocław!

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij